Hjälpmedel som förenklar för både elever, vårdnadshavare och lärare

Den digitala aspekten av hjälpläromedel har kommit för att stanna. Inte minst under pandemin blev det extra tydligt att digitala skolplattformar kan underlätta både undervisningen och även kommunikationen. Dessutom effektiviserar det arbetet för lärare på många olika sätt.

Framtidens undervisning är här

Inte sällan har föräldrar svårt att hinna med och hålla ordning på läxor. Dessutom har lärare ofta stora utmaningar med att sätta eleven i centrum. På så sätt hamnar ofta eleven i ett vakuum mellan föräldrar och lärare, där eleven måste ta större ansvar. Det här tenderar att stjälpa mer än hjälpa, framförallt elever vars föräldrar inte har en akademisk bakgrund.

Därför använder allt fler lärare digitala skolplattformar där de kan ladda upp olika dokument och även kommunicera med vårdnadshavare. Oavsett om det är läxor, veckoaktiviteter eller prov finns möjlighet att dela och prata ihop sig sinsemellan. På så sätt kan skolarbetet bli synkroniserat och även hanterat på ett effektivare sätt. Resultatet är att eleven blir satt i centrum och det skapas mer tid till lärandet.

Lär dig mer om digitala skolplattformar

När du vill kunna underlätta arbetet med lärande och kunna samverka mer med både elever och vårdnadshavare kan du ta en titt onine. Du kan få gedigen kunskap om Infomentor och deras populära digitala skolplattform.